Kontakt

Studia i Materiał‚y "Miscellanea Oeconomicae"

ul. Śšwię™tokrzyska 21

25-406 Kielce


+48 (41) 349 65 50
e-mail:
iz.konferencja@ujk.edu.pl