Rozmiar czcionki:


Najnowsza publikacja

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, II - II

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 115-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Kielcach. To znakomita okazja do prezentacji znaczącego dorobku Banku, dorobku mającego wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Bank Spółdzielczy w Kielcach wpisuje się do rzędu instytucji, które pomagając ludności, pozwoliły przetrwać Polakom w okresie zaborów, a później w wolnej Polsce budować podstawy narodowej gospodarki. Wspólnie z tym jubileuszem świętowane są obchody 65-lecia powstania w Kielcach Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Oba te jubileusze łączy osoba profesora Edwarda Taylora. Taylor – jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów urodził się w Kielcach, tu ukończył gimnazjum rządowe (obecne im. S. Żeromskiego) a w czasie wojny, wypędzony przez Niemców z Poznania wykładał w konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Kielcach. Studia te organizowane były przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Profesor Edward Taylor ze spółdzielczości stworzył dyscyplinę naukową. Udzielał się w ruchu spółdzielczym, współtworzył Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich, późniejsze Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Przedstawiając w niniejszej publikacji dorobek bankowości spółdzielczej i polskiej myśli ekonomicznej nie sposób nie zwrócić uwagi na dokonania na tym polu prac profesora Edwarda Taylora. Mamy nadzieję, że w prezentowanych artykułach będzie można odnaleźć wiele ze wskazówek profesora Taylora w dziele krzewienia i rozwoju ekonomii oraz doskonalenia instytucji, w tym banków spółdzielczych.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, II - okładka

Archiwum publikacji

UJK
  • Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, I - I
  • Data publikacji: 11-09-2017

Wstęp do numeru 3/2017 Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce pomiaru jakości życia, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów...

czytaj artykuły on-line
  • Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2017, II - tom II
  • Data publikacji: 01-08-2017

TOM II
Kolejna część dyskusji (czwarta) związana jest z procesami zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywną gospodarką z perspektywy jednostek terytorialnych. Punktem wyjścia są tu rozważania dotyczące jednego z...

czytaj artykuły on-line