Zmiana zasad kwalifikacji

  • Zmiana zasad kwalifikacji 31 May 2016

    Artykuły należy dostarczać wyłącznie korzystając z Uczelnianej Platformy Czasopism:

    https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/

    Artykuły przesłane w inny sposób nie podlegaja kwalifikacji.