Redakcja

Studia i Materiały

Miscellanea Oeconomicae"

jest wydawnictwem WZiA UJK w Kielcach.

Redakcja Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”

Periodyk z listy czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów)

 

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - OCENA CZASOPISMA: 4.25

 

Redaktor Naczelny

prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit

 

Redaktorzy Naukowi Wydań

prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit

prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko

 

Rada Naukowa

prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska – przewodnicząca

prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit

prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. zw. dr hab. Józefa Famielec

prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz

prof. zw. dr hab. Petro Garasyim

prof. dr Gerd-Michael Hellstern – Uniwersytet Kassel

prof. dr Petra Schmidt – University of Applied Sciences Mittweida

prof. dr hab. Stephan Kudert – Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n/Odrą

prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko

prof. UJK dr hab. Urszula Świerczyńska–Kaczor

dr Izabela Konieczna

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek  

dr Aleksandra Pisarska

dr Jerzy Zamojski

Recenzenci Zewnętrzni

prof. zw. dr hab. Michał Chorośnicki

prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski

prof. AON dr hab. Andrzej Czupryński

prof. WSH dr hab. Krzysztof Grysa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka

prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga

prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki

dr Krzysztof Markowski

dr Dorota Wyszkowska

 

Redaktor Statystyczny

dr Andrzej Bąkowski

 

Sekretarz Redakcji

mgr Katarzyna Nowak

mail redakcji: iz.konferencja@ujk.edu.pl

Tel. (41)349-65-50 (godz. 7-15)

 

Adres Redakcji

Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”

ul. Świętokrzyska 21

 25-406 Kielce

 

Prosimy osoby zainteresowane współpracą oraz publikowaniem swoich prac o kontakt z Redakcją Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" drogą mailową lub przesyłanie artykułów korzystając z formularza na naszej stronie.