Edyta Piatek, Magdalena Konat-Staniek, Restrukturyzacja - aspekt spoleczny i ekonomiczny

Artykuł ma na celu przedstawienie ekonomicznych i społecznych problemów przeprowadzenia restrukturyzacji zgodnie z nową regulacją w polskim prawie gospodarczym: Prawem restrukturyzacyjnym. Skuteczność ekonomiczna procesu restrukturyzacji ma ścisły związek z jego społeczną akceptacją. Korzyści społeczne z restrukturyzacji powinni dostrzegać wszyscy zainteresowani interesariusze, przede wszytki ci którzy mają największą wiedzę i kompetencje w upowszechnianiu nowych idei i trendów, np. banki. Analiza i obserwacja procesu restrukturyzacji sanacyjnej Grupy Owoc Sandomierski prowadzi do wniosku, iż społeczna odpowiedzialność biznesu jest jeszcze koncepcją nie praktyką, a rachunek ekonomiczny najważniejszym kryterium decyzyjnym.