Izabela Wierzbicka, Turystyka zdrowotna i prozdrowotna jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej na przykladzie regionu swietokrzyskiego

Poniższy artykuł prezentuje możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jako jednego z kluczowych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego. Wyszczególniono założenia teoretyczne inteligentnej specjalizacji oraz rolę, znaczenie i kierunki rozwoju turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jako dziedziny inteligentnej specjalizacji regionu świętokrzyskiego. Wzrost zamożności społeczeństwa i dbałości o poziom zdrowia oraz proces starzenia się mieszkańców Polski, w tym każdego regionu, są współcześnie podstawowymi uwarunkowaniami dla dalszego rozwoju turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, której rola w strukturze ruchu turystycznego jest coraz większa. Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Jego podstawę źródłową stanowiły prace naukowe, ekspertyzy oraz dokumenty programowe.