Andrzej Pawlik, Alicja Zakrzewska-Poltorak, Innowacje jako determinanty zmian w miescie

Miasta od zawsze były magnesem dla ludzi poszukujących pracy i lepszego życia. Zapewniają one bowiem korzystniejsze warunki zaspokojenia wielu potrzeb, w tym tych związanych z pracą, edukacją, opieką zdrowotną, kulturą, wypoczynkiem, bezpieczeństwem. Odpowiedzią na wskazane kwestie jest wdrażanie innowacji oraz zmiana podejścia do zarządzania miastem. Wydaje się, że w przyszłości poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców, sposób funkcjonowania miasta będzie w dużej mierze zależny od nowych technologii. Dlatego też istotne jest zidentyfikowanie działań w zakresie wdrażania innowacji w kontekście funkcjonowania miasta i ocena ich wpływu na rozwój miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Celem artykułu jest identyfikacja działań o charakterze innowacyjnym podejmowanych w mieście i determinujących jego zmiany, których wyrazem może być koncepcja inteligentnego miasta. Wykorzystano metodę opisową.