Joanna Rogalska, Dochody z podatku rolnego w budzetach gmin wojewodztwa swietokrzyskiego

Celem opracowania była ocena dochodów z podatków rolnych w budżecie gminy. W artykule przedstawiono relacje między omawianymi dochodami a wybranymi elementami budżetów gminy (dochody własne i inne podatki: w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportu). Udział środków pieniężnych z podatku rolnego w budżetach gmin nie różnił się w zależności od rodzaju gmin. Trendy w wybranych proporcjach we wszystkich gminach (wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich) były na ogół podobne.