Beata Bienkowska, Ludwik Hejny, "Spoldzielnie socjalne" - "Ekonomia Spoleczna" - "polityka spoleczna" - "Spoleczna Gospodarka Rynkowa": wybrane aspekty wzajemnych relacji

Przedmiotem artykułu jest analiza wzajemnych współzależności między spółdzielnią socjalną, ekonomią społeczną a polityką społeczną z perspektywy koncepcji społecznej gospodarki rynkowej i jej podstawy – ordoliberalizmu. Rozpatrywane są uwarunkowania, a także możliwość implementacji społecznej gospodarki rynkowej w kontekście konstytucyjnego zapisu, jako podstawy sposobu gospodarowania w Polsce. Podnoszone są kwestie „ładu gospodarczego” dla sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej i Państwa. Na tym tle pojęto próbę odniesienia spółdzielczości – w jej specyficznej formie „Spółdzielni socjalnych” - do koncepcji społecznej gospodarki rynkowej.