Elwira Lesna-Wierszolowicz, Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w dzialalnosci zakladow ubezpieczen

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności zakładów ubezpieczeń. W artykule zaprezentowano istotę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz opisano zakłady ubezpieczeń jako instytucje zaufania publicznego. Uzupełnieniem artykułu jest opis dobrych praktyk podejmowanych przez trzy zakłady ubezpieczeń: AVIVA TU Ogólnych SA, STU Ergo Hestia SA oraz PZU SA.