Jan Glowka, Jerzy Szczepanski, Profesor Edward Taylor (1884-1964) - Kielczanin i ekonomista

Artykuł poświęcony jest życiu i dokonaniom wybitnego kielczanina i ekonomisty – Edwarda Taylora (1884-1964), wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego, autora wielu publikacji, współtwórcy spółdzielczości polskiej i współzałożyciela Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.