A.Szplit, M.Szplit, S. Staszic, K. Adamiecki, E. Taylor, W. Kawalec. Rzecz na uczczenie kieleckiego jubileuszu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Artykuł poświęcony jest ocenie działalności kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Okazją do tego jest jubileusz 65-lecia powstania Oddziału. Autorzy wymieniają nazwiska prominentnych uczonych (Staszic, Adamiecki, Taylor, Kawalec), których działalność w Kielcach i regionie świętokrzyskim przyczyniła się do stworzenia odpowiedniego klimatu do powstania i funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.