Elzbieta Maczynska, Wprowadzenie do czesci II

Jubileusz 65-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kielcach jest z pewnością sukcesem samym w sobie. 65 lat bowiem to okres, który można z pewnym uproszczeniem uznać za przejaw długiego trwania.
Kreator pojęcia i koncepcji długiego trwania Bernand Braudel, francuski historyk czasów nowożytnych i twórca idei historii globalnej, w artykule z 1958 r. pt. Historia i nauki społeczne: długie trwanie, wskazywał na wielopoziomową strukturę rzeczywistości społecznej i jej dynamikę. Wyróżniał trzy różne płaszczyzny rzeczywistości i odpowiadające im ciągi czasu:
– czas krótki, czyli tzw. historia „wydarzeniowa”,
– czas cykli koniunkturalnych, obejmujący okres kilku dekad i odzwierciedlający zwłaszcza cykle ekonomiczne – historia koniunkturalna,
– czas długiego trwania, obejmujący okresy dłuższe, stulecia a nawet tysiąclecia, czas charakteryzujący się głębokimi przemianami strukturalnymi i cywilizacyjnymi, przemianami struktur społecznych – historia strukturalna.