Slawomir Juszczyk, Reagowanie przedsiebiorcow na obnizanie oprocentowania kredytow w latach 2008-2016

Celem badań było rozpoznanie w jakim zakresie polscy przedsiębiorcy reagowali na obniżki stóp procentowych kredytów w latach 2008-2016 oraz ustalenie po jakim czasie banki obniżały oprocentowanie kredytów po obniżeniu stóp procentowych przez NBP. W toku badań ustalono m.in., że w okresie badawczym kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorców ze sfery realnej wzrosły ok. 40%, podczas gdy oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw zmniejszyło się o ponad 50%, stopy procentowe NBP zaś w analizowanym okresie obniżono o około 70%. Każdorazowo po obniżeniu stóp procentowych przez NBP, reakcja banków przejawiającą się obniżeniem stóp procentowych kredytów dla przedsiębiorstw była relatywnie szybka.