Urszula Karpinska, Kredyt bankowy jako czynnik determinujacy jakosc zycia na przykladzie Banku Spoldzielczego w Kielcach

Kredyt w banku jest najpowszechniejszym źródłem zewnętrznego finansowania. Banki spółdzielcze decydując o różnorodnym zaangażowaniu kapitału, którym zarządzają, przesądzają tym samym o sposobie alokacji dóbr w społeczeństwie, przyczyniając się do poprawy jakości życia w układach lokalnych i regionalnych. Celem artykułu jest określenie zależności między wielkością udzielanych kredytów przez Bank Spółdzielczy w Kielcach a regionalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Wykorzystując metodę analizy w artykule sformułowano hipotezę badawczą, w której zakłada się, że Bank Spółdzielczy poprzez udzielone kredyty wpływa statystycznie istotnie na wzrost lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia.