Milena Grzegorczyk, Spoleczne aspekty jakosci zycia w kontekscie stanu zdrowia i samopoczucia Polakow w latach 2002-2014 na podstawie danych Europejskiego Sondazu Spolecznego

Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia zdrowia i samopoczucia, które są odzwierciedleniem uczuć i sytuacji życiowej jednostek. Poczucie zdrowia, jak i posiadanie pozytywnie nastrajającego samopoczucia odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu jakości życia, a wraz nim aspiracji i motywacji.
Dane pochodzące z Europejskiego Sondażu Społecznego umożliwiają wgląd w najistotniejsze kwestie społeczne za lata 2002-2014 dla krajów Europy, które pozyskiwane były podczas siedmiu dotychczasowych rund tego sondażu, mają też kluczowe znaczenie przy analizie oceny zdrowia Polaków oraz ich samopoczucia. Dodatkowo przytoczono wyniki badań GUS i CBOS. Analiza wybranych kwestii wskazuje na stałe tendencje pojawiające się w tych obszarach, a z drugiej strony pozostawia temat zdrowia, samopoczucia, zdrowia psychicznego, ale także jakości życia ciągle otwartym.