Agata Gomolka, Slawomir Pastuszka, Tomasz Tokarski, Przestrzenne zroznicowanie bezrobocia w Niemczech i w Polsce

Celem opracowania jest identyfikacja i ocena terytorialnego zróżnicowania stopy bezrobocia w Niemczech i w Polsce, stanowiącego miernik jakości życia. Badanie przeprowadzono dla niemieckich landów i polskich województw. Do realizacji tego celu wykorzystano metody statystyki opisowej oraz ekonometrii przestrzennej. Z badania wynika, że w poziomie bezrobocia wyraźnie występuje biegunowy podział na słabiej rozwinięte Niemcy Wschodnie i silnie zurbanizowane, uprzemysłowione Niemcy Zachodnie oraz na uboższą Polskę Wschodnią, ale także województwo zachodniopomorskie i zamożniejszą resztę kraju. Stwierdzono również, że w latach 2000-2015 przestrzenne różnice analizowanej zmiennej wewnątrz obydwu krajów wykazały tendencję malejącą.