Vasyl Lypchuk, Indeks rozwoju spolecznego: wymiar europejski

Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju społecznego poszczególnych grup krajów Europy na podstawie opracowanego przez amerykańską organizację pozarządową Social Progress Imperative przy wsparciu firmy doradczej „Deloitte” Indeksu Rozwoju Społecznego (IRS). W tym celu wyodrębniono kraje Unii Europejskiej (z podziałem na stare i nowe) i kraje byłego Związku Radzieckiego. W wyniku analiz ustalono istotne różnice w poszczególnych grupach krajów, w szczególności w zakresie głównych potrzeb człowieka, realizacji jego możliwości i podstaw dobrobytu, ujawniono związek między ІRS a PKB per capita, określono miejsce Polski na tle krajów europejskich.