Tomasz Michalski, Wioletta Szymanska, Problemy statystycznego pomiaru jakosci zycia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikajace malej czestotliwosci lub wyraznej specyfiki procesu

Przy badaniach nad jakością życia mieszkańców w oparciu o dane statystyczne spotykamy pięć grup problemów. W opracowaniu skupiono się na grupie problemów wynikających z małej częstotliwość lub wyraźnej specyfiki procesu: bardzo mała częstotliwość zdarzeń; mała częstotliwość zdarzeń w połączeniu ze specyfiką procesu; stochastyczny lub pseudostochastyczny charakter procesów; skomplikowana struktura monitorowanego procesu. Omówione problemy zilustrowano przykładami i podano propozycje zmniejszenia ich negatywnego wpływu.