Janusz Kot, Ewa Kraska, Inkluzywna gospodarka - aspekt terytorialny na przykladzie wojewodztwa swietokrzyskiego

Zainteresowanie gospodarką inkluzywną wynika z zachodzących procesów polaryzacji, globalizacji gospodarki światowej oraz coraz większego rozwarstwienia dochodowego społeczeństwa. W najbardziej ogólnym rozumieniu gospodarka inkluzywna oznacza w skali gospodarek narodowych tworzenie wzrostu gospodarczego, w którym uczestniczą wszyscy obywatele i którzy mogą czerpać z niego korzyści. Celem artykułu jest sprawdzenie na ile zasady inkluzywnej gospodarki mają odniesienie do rozwoju jednostek terytorialnych wchodzących w obszar województwa świętokrzyskiego. Do realizacji przyjętego celu przeprowadzono analizę danych GUS dotyczących gospodarki w układzie powiatów. Ze względu na ich dostępność badaniem objęto lata 2008-2014. Uzyskane wyniki analizy wskazują jednoznacznie o niedostatku procesów stymulujących rozwój inkluzywnej gospodarki w województwie świętokrzyskim.