Sylwia Talar, Bariery rynku cyfrowego Unii Europejskiej na przykladzie e-commerce

Działania Unii Europejskiej ukierunkowane na poprawę konkurencyjności jej gospodarki cyfrowej wymagają większej skuteczności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy UE właściwie identyfikuje bariery w wykorzystaniu ICTs na swoim rynku. Przeprowadzono analizę wyników badań UE w obszarze transgranicznego handlu online (e-commerce) i określono pożądane kierunki ich rozwoju. Wskazano na specyfikę barier rynku cyfrowego. Analiza prowadzi do wniosku, iż UE przyjęła stosunkowo wąski zakres postrzegania barier na transgranicznym rynku e-commerce. Zróżnicowane źródła tych barier oraz ich zmienność wymaga zastosowania innego niż dotychczas podejścia UE.