Ewa Szymanik, Nowe czynniki konkurencyjnosci eksportu (z perspektywy wymiany wewnatrzunijnej)

Artykuł ukazuje nowe czynniki mogące w przyszłości wpływać na konkurencyjność eksportu krajów ze szczególnym uwzględnieniem wymiany między Polską a UE. Mają one różny charakter i są trudno mierzalne, przez co weryfikacja ich wpływu na konkurencyjność nie jest łatwa, zwłaszcza że niektóre niedawno się nasiliły (imigracja, terroryzm), mają coraz większe znaczenie (bariery pozataryfowe) lub ulegają szybkim zmianom (ceny ropy naftowej). Z uwagi na ich znaczenie konieczne będzie jednak ich uwzględnianie przy ocenie konkurencyjności eksportu.