Anna Odrobina, Szkolnictwo wyzsze w dzialalnosci badawczo-rozwojowej we wspolczesnej gospodarce swiatowej

Artykuł opisuje udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej w wybranej grupie krajów. Celem badania była identyfikacja modeli R&D z perspektywy szkolnictwa wyższego oraz próba odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejszy z nich z punktu widzenia systemu potrójnej helisy. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano dane statystyczne OECD, których analiza pozwoliła na wyodrębnienie trzech modeli. Wykazano, że najbardziej skutecznym systemem R&D jest model oparty na biznesie, w którym w szkolnictwie wyższym realizowane są w znaczącej części badania stosowane i rozwojowe, a dominującym podmiotem R&D są przedsiębiorstwa.