Andrzej Szplit, Strategie relacyjne - siec i antysiec - doswiadczenia niemieckie

Coraz to większa turbulencja otoczenia sprawia, że klasyczne metody funkcjonowania i zmian przedsiębiorstw stają się nieprzydatne. Dotyczy to nawet podstawowych założeń zarządzania strategicznego, tak w ujęciu epistemologicznym, jak i metodologicznym. Ważnym odkryciem, ułatwiającym interpretację złożonych zjawisk sieciowych jest efekt Ringelmanna. Nieuwzględnianie tego efektu może prowadzić do niewykorzystania posiadanych zdolności i częściową utratę możliwości koordynacyjnych i motywacyjnych. W artykule opisano właściwości działania koopetycji, ale i dekooperacji. Podano przykłady antysieci w postaci systemu zaprojektuj i wykonaj (wybuduj) oraz niemieckiego rozwiązania organizacyjnego Arbeitsgemeinschaft. Struktury te zalecane są do wykorzystania w Polsce.