Piotr Glogowski, Przeplyw ludnosci w warunkach globalizacji na przykladzie japonskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnetrznej

W niniejszym artykule zostały poruszone kwestie dotyczące japońskiej polityki imigracyjnej oraz migracji wewnętrznej obywateli Japonii. Autor zdecydował się na poruszenie powyższych zagadnień, ponieważ umiejscowienie ich na gruncie japońskim nie jest szerzej znane. Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie jakie skutki wywołuje obecna polityka rządu dotycząca imigracji oraz dlaczego migracje wewnątrz Japonii w dalszym ciągu pozostają poważnym wyzwaniem. Aby odpowiedzieć na powyższe zagadnienia autor przyjął metodę analizy porównawczej, która wykazała, że zliberalizowanie restrykcyjnej polityki imigracyjnej będzie miało pozytywny wpływ na Japonię, natomiast obecny trend w migracji wewnętrznej będzie skutkował jednoznacznie negatywnymi implikacjami dla kraju.