Robert Luczak, Outsorcing, nearshoring, offshoring, networking - nowe regiony globalnej gospodarki informacyjnej?

W artykule poszukiwane są efekty procesu supraterytorializacji i przestrzennej dekompozycji łańcucha wartości dodanej oraz dematerializacji jego wytwarzania w kontekście globalizacji napędzanej rewolucją informacyjną. W odniesieniu do lokalizacji działalności określanej mianem outsourcingu, nearshoringu, offshoringu czy networkingu zaproponowano koncepcję nowego typu przestrzennego podziału pracy, a z perspektywy geografii ekonomicznej – koncepcję węzłów gospodarki informacyjnej. Artykuł, oprócz propozycji teoretycznych, zawiera podstawowe dane dotyczące lokalizacji centrów usług biznesowych w Polsce, które służą jako przykład wytwarzania nowego typu regionów globalnej gospodarki informacyjnej – gospodarczo bliskich, choć geograficznie odległych.