Monika Fiedorczuk, Kryzys gospodarczy w Rosji jako efekt oddzialywania czynnikow miedzynarodowych i wewnetrznych trudnosci gospodarczych

Gospodarka Rosji, po kilku latach stabilizacji ekonomicznej osiągniętej po kryzysie z lat 2008-2009, w 2014 r. znów znalazła się w trwającej do dziś fazie spadku. Głównym celem artykułu jest omówienie kluczowych czynników, oddziałujących na aktualny kryzys gospodarczy w Rosji, w tym zmian koniunkturalnych i impulsów płynących z gospodarki światowej, sankcji ekonomicznych, wyczerpania się modelu gospodarczego, opartego o czynniki ekstensywne i kryzysu walutowego. Realizacja przyjętego celu możliwa była głównie dzięki studiom rosyjskojęzycznych publikacji naukowych oraz danych statystycznych. Za najważniejszą przyczynę trudności gospodarczych Rosji należy uznać kryzys strukturalny, wynikający z wyczerpania modelu gospodarczego.