Magdalena Rosinska-Bukowska, Atrybuty najpotezniejszych korporacji - efekt realizacji sekwencyjnej integracji biznesowej

Celem artykułu jest próba wykazania, że najpotężniejsze korporacje transnarodowe (KTN-orkiestrators) posiadają identyczne atrybuty, które są efektem realizacji etapowego modelu integracji biznesowej - tworzenia globalnych sieci biznesowych (GSB). Badanie przeprowadzono konfrontując kluczowe cechy korporacji, opisywane w literaturze z atrybutami najpotężniejszych KTN klasyfikowanych przez UNCTAD jako 100 non-financial TNCs w raportach z lat 1991-2014. Stwierdzono, że dla każdego z dziesięciu kluczowych atrybutów można wskazać cztery parametry opisujące, a przeprowadzając egzemplifikację dla konkretnych KTN ustalić zakres spełniania wymogu. Interpretacja wyników pozwala na wskazanie KTN-orkiestratorów najpotężniejszych GSB w poszczególnych sektorach gospodarki światowej.