Czeslaw Mesjasz, Lidia Mesjasz, Wlasnosc, nadzor i kontrola korporacyjna jako cechy internacjonalizacji przedsiebiorstwa

Rodzaj i struktura własności stanowią jedne z najważniejszych cech internacjonalizacji przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wstępna analiza związków pomiędzy umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw a własnością, nadzorem korporacyjnym i kontrolą korporacyjną. Przegląd podstawowych zagadnień teoretycznych stanowi wprowadzenie dla przykładów praktycznych: struktury własności i nadzoru koncernu Volkswagen AG, modelu kontroli korporacyjnej za pomocą sieci złożonych oraz Spółki Europejskiej (Societas Europaea).