Elzbieta Czarny, Jerzy Menkes, Geneza integracji europejskiej a pozycja Niemiec w Europie po II wojnie swiatowej

Przedmiotem analizy jest korelacja między integracją europejską a systemem bezpieczeństwa międzynarodowego. Zwracamy szczególną uwagę na sposób włączania Niemiec w procesy integracji. Uważamy, że kształt integracji europejskiej po II wojnie światowej został zdeterminowany przez chęć zapewnienia trwałego i harmonijnego rozwoju, a zarazem uniemożliwienia niekontrolowanego rozrostu kompleksu wojskowo-przemysłowego i zmniejszenia prawdopodobieństwa wybuchu kolejnej wojny światowej oraz uniemożliwienia jej między integrujacymi się państwami. Także późniejsze decyzje o rozszerzaniu składu członkowskiego WE i UE oraz o pogłębianiu integracji były spowodowane przyczynami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi (w tym głównie politycznymi).