Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Zrownowazony i trwaly rozwoj wobec postepujacych procesow globalizacji

W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego, trwałego rozwoju i globalizacji. Wyjaśniono stosowane pojęcia oraz podjęto próbę ich usystematyzowania. Wskazano, iż problematyka zrównoważonego rozwoju wymaga holistycznego spojrzenia na obszary dotyczące społeczeństwa, środowiska przyrodniczego i kapitału ekonomicznego, a ich powiązanie z procesami globalizacji stanowi bardzo ważny temat badawczy. W literaturze przedmiotu podkreślane są związki i interakcje wskazanych procesów, które w kontekście przyszłości człowieka na Ziemi stanowią wyzwanie zarówno dla ludzi nauki, polityki, a w szczególności stanowiących prawo i odpowiedzialnych za jego realizację. Niniejsza praca jest wyrazem zainteresowania autorów wskazanym tematem i ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na wielowymiarowość i złożoność tych procesów, które wzajemnie przenikają się pomimo ich wielokryterialnych ujęć