Halina Nakonieczna-Kisiel, Ewa Bilewicz, Analiza przeksztalcen w strukturze zadluzenia zagranicznego Polski w latach 2004-2015

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmiany wynikające z wprowadzenia nowej metodologii zestawiania transakcji w bilansie płatniczym wpłynęły na strukturę podmiotową, przedmiotową oraz terminową zadłużenia zagranicznego Polski w latach 2004–2015. Punktem wyjścia jest prezentacja zmian wprowadzonych przez nowy podręcznik. Następnie przedstawiono wielkość i dynamikę długu. Przedmiotem kolejnych punktów są analizy statystyczne tendencji w wymienionych wyżej strukturach długu. Z badań wynika, że wprowadzenie nowego sektora skutkowało zmianami w strukturze podmiotowej i terminowej długu, natomiast nowych instrumentów finansowych nie spowodowało większych zmian w jego strukturze przedmiotowej.