Malgorzata Janicka, Unia rynkow kapitalowych - uwagi w dyskusji

Unia rynków kapitałowych jest jednym z projektów, którego realizacja ma poprawić konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Projekt ten jest kolejną próbą pogłębienia integracji rynków kapitałowych w UE, a dotąd podejmowane wysiłki zakończyły się połowicznym sukcesem. Warto zadać pytanie, czy nie jest to rezultatem niechęci krajów UE, które wynikają z ich obaw i wątpliwości związanych z konsekwencjami ustanowienia unii. Kraje UE są przede wszystkim zainteresowane sytuacją własnych gospodarek, pojawia się zatem konflikt: interes krajowy versus ponadnarodowy. Celem artykułu jest analiza okoliczności pogłębiania integracji europejskich rynków kapitałowych w kontekście budowy unii rynków kapitałowych.