Hawrysz Liliana, KONSEKWENCJE RÓŻNIC KULTUROWYCH

Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie zjawiska szoku kulturowego, jako jednej
z konsekwencji występowania różnic kulturowych, które niestety uwypuklają
się dodatkowo pod wpływem skłonności ludzi do trzymania się tego, co jest im
dobrze znane, znanego im otoczenia i stylu życia, do którego się przyzwyczaili.
Szoku kulturowego w zasadzie nie da się uniknąć, ale można nieco złagodzić jego
przebieg. Warto również pamiętać,że na szok kulturowy nie można się uodpornić
i przechodzić go będzie się za każdym razem przy zetknięciu się z nowym środowiskiem
kulturowym.

Consequences of Cultural Differences

The task of this article is to illustrate the phenomenon of culture shock as one
of the consequences resulting from cultural differences, which are more visible
and seem more difficult to overcome for people who favour familiar items, surroundings
and the lifestyle they are accustomed to. Culture shock always appears
in the context of a new culture, it cannot be avoided and no one can become resisted
to it. However, its symptoms can be alleviated.