Anna Krzysztofek, Fuzja, wrogie przejecie - sposob na rozwoj przedsiebiorstwa? Na przykladzie: Vistula S.A., Wolczanka S.A., Galeria Centrum sp. z o.o., W. Kruk S.A

Fuzje i przejęcia od wielu lat stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając tym samym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także na życie ludzi w wielu krajach. Są stosowane przez firmy celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych oraz finansowych. Dzięki fuzjom i przejęciom przedsiębiorstwa osiągają tak zwany efekt synergiczny. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych form łączenia przedsiębiorstw. Przedstawienie połączenia spółek Vistuli
S.A. oraz Wólczanki S.A., a także pierwszego wrogiego przejęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

The merger, hostile takeover - a way for the development of the company? For example: Vistula SA, Wólczanka S.A., Gallery Center S. z o.o., W. Kruk S.A.
Mergers and acquisitions for many years a regular part of the world economy, thus affecting an operation of enterprises as well as the lives of people in many countries. They are used by enterprises to achieve the strategic and financial goals. With mergers and acquisitions the company achieve the so-called synergistic effect. This article aims to present various forms of mergers. Presentation of the merger of Vistula S.A. and Wólczanka S.A., and the first hostile takeover on the Warsaw Stock Exchange.
MBA Anna Krzysztofek, junior lecturer, Jan Kochanowski University in Kielce, doctoral student - University of Economics in Katowice.