Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2000

Numer dostępny w Bibliotece Narodowej.

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2000 - okładka