Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, I

Wstęp do numeru 3/2017 Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce pomiaru jakości życia, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych artykułów. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań empirycznych oraz studiów o charakterze literaturowym i metodologicznym w pomiarze złożonej i wieloaspektowej kategorii socjologiczno-ekonomicznej, jaką jest jakość życia. Znalazły się w nim 30 artykuły pogrupowane w pięć rozdziałów.
Numer otwierają opracowania odnoszące się do metodologicznych aspektów pomiaru jakości życia. W kolejnych rozdziałach Autorzy prezentują problemy dotyczące pomiaru jakości życia w różnych agregacjach przestrzennych – od poziomu międzynarodowego do układów lokalnych. Wydanie zamyka blok Miscellanea.
Autorzy, podejmując się w swoich artykułach realizacji określonych celów poznawczych, badawczych i praktycznych zwracają uwagę na problemy i dylematy z jakimi musieli się mierzyć w trakcie procesu badawczego. To odzwierciedla złożoność poruszanej w numerze problematyki i jednocześnie uzasadnia konieczność prowadzenia dalszych prac metodologicznych i badawczych w tym zakresie.
Publikacja skierowana jest do ekonomistów, socjologów, przedstawicieli nauk o zdrowiu oraz Czytelników zainteresowanych problematyką statystycznego pomiaru jakości życia. Ze względu na wielkowymiarowość i aktualność poruszanych zagadnień, w imieniu Autorów oraz własnym wyrażam nadzieję, że okaże się użyteczną i inspirującą lekturą dla innych badaczy, praktyków gospodarczych oraz pracowników administracji publicznej.

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek Kielce, wrzesień 2017

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2017, I - okładka