Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/1997

Numer dostępny w Bibliotece Narodowej.

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/1997 - okładka