Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2014

Wstęp do aktualnego wydania czasopisma pragniemy, w imieniu Redakcji i Komitetu Naukowego, rozpocząć od złożenia podziękowań wszystkim Autorom nadesłanych prac. Dynamicznie powiększająca się ich liczba świadczy o wzroście popularności czasopisma. Jednakże, często ze wzrostem ilościowym następuje jakościowy spadek. W tym jednak przypadku jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i wdzięczni Autorom za dbałość o wysoką wartość metodyczną i merytoryczną przesyłanych artykułów. Liczba nadsyłanych artykułów skłoniła Redakcję i Radę Naukową czasopisma do podjęcia decyzji o zmianie częstotliwości ukazywania się czasopisma na kwartalnik. Żywimy nadzieję, że ten wzrost jakościowy i ilościowy nadsyłanych artykułów nie jest przypadkowy i tendencja ta będzie się utrzymywać w latach następnych. Aktualny numer Miscellanea Oeconomicae utrzymany został w dotychczasowej konwencji klasyfikacji artykułów do poszczególnych działów. Wydaje się, iż przyjęta formuła została zaakceptowana przez Autorów. Wyrazem tego jest spora liczba artykułów dotykających problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii. Znaczna część artykułów zakwalifikowanych do aktualnego numeru dotyczy ilościowego ujęcia problematyki rozwoju gospodarczego regionów. Artykuły zakwalifikowane do druku zgrupowano w pięć działów:
− rozwój regionalny;
− zarządzanie kryzysowe;
− województwo świętokrzyskie w liczbach;
− zarządzanie przedsiębiorstwem;
− miscellanea.
Szczególnie ciekawym działem, w naszej ocenie, jest dział trzeci: województwo świętokrzyskie w liczbach. Zgromadzono w nim artykuły prezentujące ilościowe ujęcie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Warto również zwrócić uwagę na bardzo inspirujące do przemyśleń artykuły prof. M. Poborskiego: Rynkowa gospodarka czy rynkowe społeczeństwo – globalna alternatywa? oraz dr N. Stępnickiej: Zasada 80/20 Vilfredo Pareto – mit ekonomii i zarządzania czy niedostosowanie do realiów współczesnej gospodarki opartej na regułach Internetu i założeniach koncepcji długiego ogona Chrisa Andersona? Już same tytuły tych artykułów zachęcają do ich lektury. Pragnę jednak podkreślić, że sugestie piszącego te słowa wynikają jedynie z jego subiektywnej oceny i zainteresowań. Wszystkie artykuły są bardzo ciekawe i sądzimy, iż każdy znajdzie coś ciekawego i inspirującego dla siebie.
prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko
dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2014 - okładka