Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2009

"Działalność każdego przedsiębiorcy uwarunkowana jest otoczeniem w jakim
przyszło mu funkcjonować. Od mentalności lokalnych społeczeństw oraz poziomu
cywilizacyjnego regionu zależy nie tylko rodzaj i jakość oferowanych dóbr, ale
również efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i sposoby produkcji. Z drugiej
zaś strony organizacje gospodarcze inspirują przemiany społeczne, zapotrzebowanie
na nowe dobra oraz prowadzą do istotnych przemian mentalnościowych
społeczeństw lokalnych. Te wzajemne powiązania stały się inspiracją niniejszego
wydania Miscellanea Oeconomicae. Zebrano w nim artykuły odnoszące się do
szeroko rozumianej współpracy między lokalnymi społecznościami, a organizacjami
gospodarczymi oraz poruszające problemy z nią związane." (cytat ze Wstępu)

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2009 - okładka