Tomasz Banasik, Perspektywy rozwoju rynku magazynowego w Polsce

Celem artykułu jest ocena tendencji rozwojowych na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Ze względu na brak dostępu do danych liczbowych ilustrujących tendencje zachodzące na rynku nieruchomości magazynowych w latach 2007-2016 w artykule przeanalizowano raporty i badania opublikowane przez Jones Lang LaSalle, Prologis Inc., Gemius Poland oraz AXI IMMO Group. Na bazie dostępnych informacji wskazano czynniki stymulujące rozwój tego rynku. Z przeprowadzonej oceny wynika, że kluczowym czynnikiem, który w coraz większym stopniu wpływa na dynamikę i kierunki rozwoju infrastruktury magazynowej (i związanych z nią usług logistycznych) w Polsce jest e-handel.