Edyta Lyzwa, Od zmiany w przedsiebiorstwach do konkurencyjnosci gospodarki - analiza wybranych definicji i pojec

Proces budowania przez przedsiębiorstwa i gospodarki zdolności do konkurowania wiąże się z takimi zagadnieniami jak: zmiana, elastyczność, innowacje, postęp, wzrost, rozwój. Celem artykułu jest zdefiniowanie wymienionych pojęć i określenie występujących między nimi zależności. Pojęcia te są bardzo popularne, choć niekiedy mylnie stosowane, czy też nadużywane. Artykuł ma charakter teoretyczny, systematyzujący dotychczasową wiedzę. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano, jako wnioski z badań, model korelacji pojęciowej „zmiana – konkurencyjność”.