Marcin Walczak, Kapital w przedsiebiorstwie - koszt i struktura a wartosc jednostki

Kapitał przedsiębiorstwa i jego struktura są najważniejszymi czynnikami warunkującymi efektywność jednostki. Artykuł prezentuje definicję kapitału przedsiębiorstwa oraz jego kosztu. Przedstawione są również aspekty związane z kształtowaniem struktury kapitału w celu maksymalizacji wartości firmy. Jest to złożona problematyka i pomimo znacznego dorobku zarówno teoretycznego, jak i praktycznego jest nadal przedmiotem wielu dyskusji. Trudno dowodzić wielkości zależności pomiędzy strukturą kapitału a jego wartością, ale nie ulega wątpliwości, że struktura kapitału ma zasadniczy wpływ na koszty działalności przedsiębiorstwa i uzyskiwane korzyści finansowe.