Lukasz Antos, Zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko poszukiwania nowych odbiorców, nawiązywania nowych kontaktów handlowych, lecz również określania i wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniu możliwości jednostki, do jakich źródeł ma dostęp i z jakich źródeł jest w stanie dostarczyć niezbędny kapitał do finansowana prowadzonej działalności gospodarczej.