Elzbieta Wronska-Bukalska, Kamil Mazurkiewicz, Struktura wlasnosci jako czynnik wyznaczajacy model nadzoru korporacyjnego oraz zroznicowanie branzowe struktury wlasnosci polskich spolek publicznych

Celem artykułu jest próba określenia czy w Polsce występuje odmienna od występujących w podstawowych modelach corporate governance struktura własności korporacji oraz, czy struktura ta różni się między poszczególnymi branżami. Hipotezami postawionymi dla realizacji celu są stwierdzenia, że: 1) struktura własności występująca w spółkach notowanych na GPW w Warszawie jest różna od struktur własności występujących w podstawowych modelach corporate governance. 2) w przypadku spółek publicznych występuje branżowe zróżnicowanie struktury własności. W wyniku przeprowadzonej analizy struktury własności spółek zdiagnozowano, że różni się ona pod względem udziału poszczególnych inwestorów od struktur własności występujących w podstawowych modelach corporate governance. Zidentyfikowano również branżowe zróżnicowanie struktury własności.