Izabela Konieczna, Innowacyjnosc spoldzielni w swietle wykorzystywanych zasobow i kompetencji w sferze dzialalnosci badawczo-rozwojowej na przykladzie spoldzielni mleczarskich wojewodztwa swietokrzyskiego

Innowacyjność dotycząca produktów, czy technologii w przedsiębiorstwach jest kreowana w komórkach B+R, które do tego celu wykorzystują posiadane zasoby i kompetencje. Jednakże istotne jest czy przedsiębiorstwa są świadome, które z zasobów/kompetencji są dla nich ważne i czy potrafią dokonać ich oceny względem konkurencji. Stąd celem artykułu była, po pierwsze, analiza stopnia ważności wykorzystywanych zasobów i kompetencji w sferze działalności badawczo-rozwojowej z punktu widzenia konkurencyjności, a po drugie, analiza stanu faktycznego zasobów i kompetencji w sferze działalności badawczo-rozwojowej w porównaniu z konkurencją. Analizie poddano wyniki wywiadów, przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza, z kierownictwem 50% spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że każda spółdzielnia w inny sposób postrzega ważność wykorzystywanych zasobów i kompetencji w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Niemniej jednak w kilku przypadkach odpowiedzi dwóch respondentów były identyczne. Natomiast biorąc pod uwagę stan zasobów i kompetencji okazało się, że dwóch respondentów udzieliło takich samych odpowiedzi, określając stan, jako podobny.