Malgorzata Garstka, Jakosc zycia a etyka zawodowa ksiegowych

W artykule zaprezentowano istotę wartości zawodowych w rachunkowości, a następnie odniesiono je do jakości życia. W związku z tym przedstawiono różne ujęcia tego, co rozumie się przez jakość życia. Celem badawczym było uzyskanie wiedzy o tym, czy przyjęcie zasad etyki zawodowej w rachunkowości może mieć pozytywny wpływ na jakość życia księgowych. Okazuje się, że taki wpływ jest. Wartości wprowadzane przez zasady etyki zawodowej w rachunkowości wpisują się mocno w katalog potrzeb ludzkich. Ich wprowadzanie wpływa na zaspokojenie pewnych potrzeb, a zatem w tym sensie na podniesienie jakości życia. Oczywiście warunkiem, aby tak się stało jest przyjęcie, wdrożenie i stosowanie tych zasad. Metodą badawczą jest analiza literatury, regulacji prawnych i dobrych praktyk, badania ankietowe oraz wnioskowanie.