Katarzyna Kilianska, Miejsce pracy jako plaszczyzna spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to temat ciągle aktualny i ważny z punktu widzenia problemów społecznych, gospodarczych oraz wymusza unikalny sposób myślenia o biznesie, który oznacza odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy. SOP jest zagadnieniem poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. Pracownicy coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw bycia społecznie odpowiedzialnym. W czasach, gdy sukces firmy jest determinowany głównie kapitałem ludzkim, przemyślana strategia SOP może stanowić istotny czynnik przyciągania, motywowania i zatrzymywania pracowników. Celem pracy jest pokazanie działań społecznie odpowiedzialnych prowadzonych przez wybrane przedsiębiorstwa w kontekście wpływu tych działań na pracowników. Celem artykułu jest również ukazanie związku między podejmowaniem odpowiedzialnych społecznie działań biznesowych, zadowoleniem pracowników i ich motywacją do pracy.