Malgorzata Sztorc, Problematyka zrownowazonego rozwoju oparta na wartosciach w strategiach przedsiebiorstw hotelarskich

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju posiadają coraz większe znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Występujące w perspektywie globalnej zagrożenia ekologiczne i społeczne obligują hotele do intensyfikacji działań mających na celu wdrażanie koncepcji sustainability. Podejście tego rodzaju uwzględnia funkcjonowanie przedsiębiorstw według zasady zrównoważonego rozwoju, która zobowiązuje do respektowania potrzeb nabywców usług hotelarskich bez powodowania szkód dla następnych pokoleń. Tym samym sugeruje równoważenie celów strategicznych w zakresie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Celem artykułu jest wskazanie na istotne przesłanki zrównoważonego rozwoju uwzględniane w strategiach hoteli kreowane pod wpływem przyjętych wartości.
W opracowaniu, jako metody badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety i studium przypadku korporacji hotelowych AccorHotels oraz InterContinental Hotels Group prezentujące wyniki badań, które wskazują na zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspekcie strategii ich funkcjonowania.