Barbara Zbroinska, Ewolucja koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Od dobrowolnosci do obowiazku raportowania

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji podejścia do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw od dobrowolnych raportów do obowiązku składania informacji niefinansowych przez organizacje w największym stopniu odpowiedzialnych za środowisko i stosunki społeczne. Posłużono się metodą analizy dokumentów źródłowych, którymi są przepisy wspólnotowe i odpowiadające im regulacje krajowe. Proces informowania społeczności o skutkach funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu przyrodniczym i społecznym zapoczątkowany został przez duże przedsiębiorstwa dobrowolnie publikujące raporty CSR. Dyrektywa UE z 2014 r. i dostosowane do niej polskie przepisy wprowadziły od 2017 r. obowiązek ujawniania informacji niefinansowych przez jednostki zainteresowania publicznego. Możliwość pominięcia niektórych informacji ze względu na interes handlowy jednostki rodzi obawy o rzetelność ujawnianych danych.